De training van ’My Attitude’ is om mensen – individueel of in groepen – bewust te laten worden van de invloed van hun attitude (houding) in het interpersoonlijk contact. Omdat dit zal helpen effectiever te zijn in het werk, maar ook in persoonlijke situaties. Er worden handvatten aangereikt en geoefend om de houding te versterken of aan te passen.

Mirjam de Zeeuw
Vanuit haar eigen achtergrond – de techniek van klassiek ballet en de mooie zelfverzekerde houding die daarbij getraind wordt – werd Mirjam steeds meer gevraagd om bedrijven en organisaties te adviseren over houding. Inmiddels heeft zich dat tot een snel groeiende activiteit onder de noemer ‘My Attitude’ uitgebouwd.

Attitude training: My Attitude
Feitelijk is hetgeen van veel mensen gevraagd wordt, zeker in dienstverlenende beroepen, niet wezenlijk anders dan het optreden van een ballerina of een toneelspeler. Er begint een performance op het moment dat een klant of relatie (het publiek) zich meldt, en de houding is bepalend voor het succes van het ‘optreden’. Het is bovendien leuk om hier bewust aan te werken en de verbeteringen te ervaren. Het op een speelse, praktische en energieke manier werken aan de atittude ofwel houding staat steeds centraal. Daarnaast geeft ‘My Attitude’ handvatten en gereedschappen om in positieve zin de communicatie tussen mensen te beïnvloeden.

Het doel van een bijeenkomst/workshop is dat de deelnemers na het volgen van de workshop de besproken zaken direct kunnen toepassen, zodat binnen het team en individueel met de attitude ‘gespeeld’ kan worden.

Deze training kan gegeven worden in een ballet/spiegelzaal. De locatie nodigt uit om met spiegels, lijnen en patronen te werken. Hoe zie ik mezelf , hoe zien anderen mij en andere aspecten komen extra aan de orde. Ook patronen en bewegingen worden op een vrolijke speelse manier aan de orde gebracht.